Over ons

We willen mensen in de samenleving helpen om veilige levens te leiden in verbinding met anderen. Wij doen dit in samenwerking met andere organisaties om een aanvulling te zijn bij het herstellen en verbinden van mensen.

City Hearts Nederland is deel van het City Hearts Global netwerk, net als City Hearts Ghana en City Hearts United Kingdom. Deze laatste is in 2005 opgericht door Jenny Gilpin met de wens positieve en duurzame verandering te creëren in de levens van de meest kwetsbaren in de samenleving. Vandaag de dag brengt City Hearts een breed scala aan organisatieontwikkeling en sectorspecifieke ervaring samen.
Stichting City Hearts Nederland is opgericht in 2018 en is gesitueerd in Arnhem, waar we mensen in de samenleving willen helpen om veilige levens te leiden in verbinding met anderen. Wij doen dit in samenwerking met andere organisaties om een aanvulling te zijn bij het herstellen en verbinden van mensen.

Samen met een team van vrijwilligers brengen we onze visie in de praktijk.
Christina Barbosa en Valerie Peters zijn de leidinggevende van City Hearts.

“Jaren geleden is er al een verlangen en een droom ontstaan om anderen mensen te helpen, een plek te hebben waar mensen die alleen zijn of zich niet gezien of gewaardeerd voelen te laten zien dat ze van betekenis zijn. Zelf heb ik een hele zoektocht gehad naar wie ik ben en naar wie ik mag zijn. Ik heb ontdekt dat mijn kracht ligt in het verbinden met en van mensen op persoonlijke manier maar ook door organiseren van structuren en evenementen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.  Dit zet ik nu in bij het ontwikkelen van de stichting City Hearts Nederland.”

Valerie Peters

“ Het zien van mensen in verdrukking is iets dat mij altijd heeft geraakt. Jarenlang heb ik in het buitenland projecten mogen opzetten en leiden voor verschillende doelgroepen. Mijn insteek daarbij was altijd om dat samen met de mensen te doen en hen te betrekken bij het veranderen van hun situatie. Nu wij weer in Nederland wonen zie ik ook weer dat er hier mensen in situaties zijn waardoor ze in isolatie en verdrukking terecht komen. City Hearts Nederland zet zich in om een hoopvolle verandering te zien in het leven van deze mensen en in de samenleving. Het is mooi om ook hier betrokken te zijn bij het opzetten van deze stichting en het ontwikkelen van relevante projecten.”

Christina Barbosa

City Hearts Nederland is een stichting. Het bestuur bestaat uit:
Valerie Peters, voorzitter
Arna Harsveld, penningmeester
Christina de Vries, secretaris
Lydia van Wingerden, bestuurslid
Jedidja Borkent, bestuurslid

Samen zorgen we dat City Hearts een stabiele organisatie is die zich kan
blijven richten op het verbinden van mensen en levens hersteld zien.